spółki prawa handlowego

Spółka Prawa Handlowego

Spółka prawa handlowego jest to jedna z form prawnych, dzięki której
przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Powstanie, funkcjonowanie, organizację, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek
handlowych określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Istnieją dwa rodzaje spółek prawa handlowego: spółki osobowe oraz spółki
kapitałowe.
Do spółek osobowych zaliczamy:
1) spółkę jawną;
2) spółkę partnerską;
3) spółkę komandytową;
4) spółkę komandytowo-akcyjną;
Do spółek kapitałowych zalicza się:
1) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2) spółkę akcyjną;
3) prostą spółkę akcyjną ( jej założenie będzie możliwe od dnia 1 marca 2021 r.).
Na dzień dzisiejszy w spółkach osobowych, z wyjątkiem spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, występuje opodatkowanie jednokrotne tzn.
opodatkowani są wyłącznie jej wspólnicy. W zależności od tego, czy wspólnikiem
jest osoba fizyczna czy prawna, podlega on opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź prawnych.
Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne opodatkowane są tak jak inny
rodzaj spółek prawa handlowego, czyli spółki kapitałowe. Są one podwójnie opodatkowane, tzn. płacą podatek od dochodu wypracowanego przez spółkę oraz od dywidendy wypłaconej wspólnikom, z tym, że od 1 stycznia 2021 roku część przedsiębiorców może skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u. Jego głównym założeniem jest
możliwość odroczenia zapłaty podatku aż do momentu wypłaty zysków oraz niższe
łączne opodatkowanie (na poziomie spółki i wspólnika) w razie wypłaty dywidendy
lub przeznaczenia zysku na pokrycie strat.
W zależności od rodzaju spółki prawa handlowego i obowiązującego sposobu
opodatkowania :
– prowadzimy księgi handlowe, książkę przychodów i rozchodów lub inne ewidencje niezbędne do prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych bądź prawnych,
– tworzymy rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
– sporządzamy deklaracje PIT, CIT dla podatku dochodowego oraz pliki JPK
i przekazujemy je do właściwego Urzędu Skarbowego,
– prowadzimy ewidencję środków trwałych, naliczamy amortyzację,
– prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową, sporządzamy listy płac,
deklaracje rozliczeniowe ZUS i deklaracje o wysokości uzyskanego przez
pracowników dochodu oraz o podatku dochodowym od tych wynagrodzeń ,
– przygotowujemy roczne sprawozdanie finansowe wraz z niezbędnymi
załącznikami.
Pozostałe dokumenty, nie związane bezpośrednio z prawem podatkowym, tj.
sprawozdania dla GUS, dokumenty do leasingu czy analizy finansowe możemy
wykonać na podstawie odrębnej umowy

lorem

Far far away behind the word mountains far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.

01

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

02

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

03

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

Bądźmy

w kontakcie