działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza - rozliczenia podatkowe

W polskim prawodawstwie istnieje szereg definicji działalności gospodarczej. Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( art.5a pkt 6) działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą :

  • prowadzimy ewidencję przychodów, książkę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe niezbędne do prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • tworzymy rejestry zakupu i sprzedaży VAT,

  • sporządzamy deklaracje rozliczenia PIT dla podatku dochodowego oraz pliki JPK

i przekazujemy je do właściwego Urzędu Skarbowego,

  • prowadzimy ewidencję środków trwałych, naliczamy amortyzację,

  • prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową, sporządzamy listy płac, deklaracje rozliczeniowe ZUS i deklaracje o wysokości uzyskanego przez pracowników dochodu oraz o podatku dochodowym od tych wynagrodzeń .

Pozostałe dokumenty, nie związane bezpośrednio z prawem podatkowym, tj. sprawozdania dla GUS, dokumenty do leasingu czy analizy finansowe możemy wykonać na podstawie odrębnej umowy.

lorem

Far far away behind the word mountains far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.

01

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

02

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

03

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

Bądźmy

w kontakcie