jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

Prawo cywilne wyróżnia jednostki, których nie zalicza się ani do osób fizycznych, ani prawnych. Są to między innymi tzw. ułomne osoby prawne, czyli jednostki, którym została przyznana zdolność prawna i zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych.

Należą do nich np.:

 • spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna),

 • wspólnoty mieszkaniowe,

 • jednostki budżetowe (szkoły, szpitale, sądy),

 • spółki kapitałowe w organizacji (spółka z o.o. w organizacji, spółka akcyjna

w organizacji),

 • partie polityczne,

 • kluby sportowe,

 • związki zawodowe,

 • stowarzyszenia,

 • i inne

Dla tego typu podmiotów:

 • prowadzimy księgi handlowe, książkę przychodów i rozchodów lub inne ewi-dencje niezbędne do prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych bądź prawnych,

 • tworzymy rejestry zakupu i sprzedaży VAT,

 • sporządzamy deklaracje PIT, CIT dla podatku dochodowego oraz pliki JPK i przekazujemy je do właściwego Urzędu Skarbowego,

 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, naliczamy amortyzację,

 • prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową, sporządzamy listy płac, deklaracje rozliczeniowe ZUS i deklaracje o wysokości uzyskanego przez pracowników dochodu oraz o podatku dochodowym od tych wynagrodzeń ,

 • przygotowujemy roczne sprawozdanie finansowe wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Pozostałe dokumenty, nie związane bezpośrednio z prawem podatkowym, tj. sprawozdania dla GUS, dokumenty do leasingu czy analizy finansowe możemy wykonać na podstawie odrębnej umowy.

 

lorem

Far far away behind the word mountains far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.

01

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

02

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

03

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet dui tellus, elementum nunc. Praesent feugiat. Cum sociis natoque penatibus et erat volutpat.

Bądźmy

w kontakcie