Rozliczenia roczne – terminy

Ważne terminy dla rozliczeń rocznych

Kochani Przedsiębiorcy ( i nie tylko)

Znów minął kolejny rok kalendarzowy i trzeba pomyśleć o rozliczeniu dochodów z roku 2021.

Przypomnimy Państwu zatem kilka najważniejszych terminów z tym związanych:

Podatki
FormularzTermin
PIT16APodatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej31 styczeń 2022r.
PIT19A
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
31 styczeń 2022r.
PIT-11
PIT-R
PIT-4R
PIT-8AR
Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie lub wypłacający należności z praw majątkowych wysyłają w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych
31 styczeń 2022r.
PIT-28Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych15 luty-28 lutego 2022r.
PIT-11
PIT-R
IFT-1R
Pracodawcy przekazują pracownikom deklaracje PIT-11 , PIT-R, IFT-1R oraz wysyłają IFT-1R w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych28 luty 2022r.
PIT36
PIT36L
PIT37
PIT38
PIT39
Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych15 luty-2 maja 2022r.

Dodaj komentarz