pexels-ylanite-koppens-796603

Ważna informacja – dot. umów o dzieło

Z dniem 01.01.2021 na płatników składek oraz osoby fizyczne, które zleciły wykonanie dzieła na mocy umowy o dzieło, nałożono obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji dotyczących zawartych umów. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

•zawarto z własnym pracownikiem,

•będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,

•zawarto z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności,

•zawarto z zamawiającym będącym podmiotem lub jednostką organizacyjną (fundacją, stowarzyszeniem, spółką prawa handlowego, itp.) i nie będącym dotąd płatnikiem składek tzn. nie zgłaszającym nikogo do ubezpieczeń społecznych.

Informacje dotyczące zawartych umów należy zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu RUD, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.Druk RUD musi zawierać:

w bloku I – dane identyfikacyjne oraz adresowe zamawiającego,

w bloku II – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarta została umowa o dzieło ( wykonawcy ),

w bloku III – informację o zawartych umowach (daty zawarcia, daty wykonywania oraz liczbę zawartych umów).Formularz RUD można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email