Czym się zajmujemy...
Masz już dosyć papierkowej roboty? My Ci pomożemy!
Copyright © 2014 by MAIR STUDIO  ·  All rights reserved  ·  e-mail: biuro@danutam.eu
• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
• sporządzanie analiz finansowych,
• controlling (analiza kosztów),
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
• sporządzanie rejestrów VAT,
• sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT,
• sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (np.GUS, banki),
• obsługa kadrowo-płacowa firm,
• rozliczenia z ZUS, PFRON.

Informacje dodatkowe:
• możliwość odbioru dokumentów w miejscu prowadzenia działalności,
• godziny pracy dogodne dla klienta,
• elastyczny cennik.